ÅRSMØTE I YRUIL 2017

Postet av Ytre Rælingen Uil den 28. Feb 2017

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I YRUIL

29 mars 2017 kl 1800. Nordby skole. Klasserom v Gymsal

Det fremgår av lovnormen § 15 hva årsmøtets oppgaver er. Foreløpig saksliste til årsmøtet er:

 • Godkjenne stemmer
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle årsmelding(er)
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta budsjett
 • Behandle organisasjonsplan
 • Valg

Innkommende forslag må være styret i hende senest 16. mars 2017. Forslag kan sendes via mail til post@yruil.no .

Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli sendt ut senest en uke før årsmøtet.

I hht lovnormen § 13 har alle idrettslagets medlemmer adgang til årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer over 15 år, jf. lovnormen § 6 (1).

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Kunne du tenke deg å bidra med en rolle i styret? Ny lovnorm har krav om flere medlemmer enn YRUIL tradisjonelt har hatt, og vi trenger kandidater.

Ta kontakt med valgkomiteen v/Tina Korsrud eller en i styret dersom du er interessert.

Velkommen!

Med sportslig hilsen

Ytre Rælingen Ungdoms og Idrettslag

v/styret


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline